Vizualizacija v Power BI | Ženska in moška imena

Vizualizacija v Power BI | Ženska in moška imena

13. 05. 2021 Poslovna analitika

Vas zanima katera so najbolj pogosta imena v Sloveniji?

Iz SURS podatkov smo pipravili prikaz vseh imen prebivalcev v Sloveniji.

S kliknom na določeno črko se vam na seznamu izpišejo le vsa imena na izbrano črko. Največ imen se začne z M in A, najbolj redka so imena na Č (če štejemo le črke slovenske abecede).

Pripravili smo tudi tooltip za prikaz gibanja števila prebivalcev z določenim imenom skozi leta.

Poiščite svoje ime in si oglejte kako pogosto je in ali je popularnost imena med leti 2008 in 2020 upadla ali narastla. 

 

 

Za konec pa še fun fact: Ste vedeli, da je ime Marija grška in latinska oblika za hebrejsko Mirjam? Po eni razlagi naj bi ime pomenilo "od boga ljubljena".

Ime je bilo popularno že v stari zavezi, saj je bilo tako ime sestri Mojzesa; kasnejšo popularnost imena pa lahko seveda pripišemo predvsem dejstvu, da je to ime Jezusove matere.

Iz tega imena izhaja veliko imen, kot so Marica, Marina, Mimi, Micka, Maja, Marijan, Mario itd.

Nazaj