Vizualizacija v Power BI I Letni izdatki slovenskih gospodinjstev

Vizualizacija v Power BI I Letni izdatki slovenskih gospodinjstev

07. 04. 2021 Poslovna analitika

S pomočjo interaktivnih poročil na enem mestu dobimo vpogled v različne dimenzije podatkov, hkrati pa lahko le s parimi vizualizacijami pridobimo širok nabor informacij.

Za primer lahko vzamemo spodnje poročilo - s klikom na PREVOZ takoj dobimo informacijo o porabi sredstev za prevoz tako po posameznih letih kot za posamezen dohodkovni razred (spodnji dve vizualizaciji). Hitro lahko opazimo tudi trend v porabi sredstev, ki je v zadnjih dveh desetletjih precej narasla.

Če želimo informacijo koliko je za posamezne življenjske potrebščine zapravil določen dohodkovni razred v letu 2018 lahko hkrati izberemo ustrezen kvintil ter leto 2018 (če držimo CTRL lahko hkrati izbiramo več vrednosti) in s tem filtriramo podatke, da dobimo prav te informacije.

Tako si lahko pogledamo na primer koliko porabimo v lastnem gospodinjstvu v primerjavi s povprečjem.

Tudi v tako preprostem poročilu, lahko pridemo do zelo veliko različnih informacij - o trendih, spremembah v izdatkih in strukturi izdatkov med leti in različnimi dohodkovnimi razredi.

S premišljeno zastavljenimi poročili lahko poročila še bolje optimiziramo, da z majhnim številom vizualizacij zajamemo celotno zgodbo posameznega področja.

 

Nazaj