AQUASYSTEMS

Datum objave: 14.09.2020 Čas branja: 3 min Kategorija: Primeri dobrih praks

Power BI analitika podjetju Aquasystems omogoča, da na podlagi podatkov sprejema konkretne odločitve za optimalno upravljanje čistilne naprave.

AQUASYSTEMS

S premišljeno zastavljenimi poročili lahko poročila še bolje optimiziramo, da z majhnim številom vizualizacij zajamemo celotno zgodbo posameznega področja.

Predstavitev

Predstavitev

Projektno podjetje Aquasystems d.o.o. je bilo ustanovljeno posebej za namen izvedbe projekta BOT (built-operate-transfer) CČN Maribor. Za optimalno delovanje čistilne naprave načrtujejo in vodijo številne dejavnosti. Gre za izzive, ki zahtevajo ažurno spremljanje številnih meritev ter panogo, ki je zelo podvržena poročanju, kar pa zahteva ogromno časa.

Vzpostavitev strukturiranega vira podatkov je omogočila pripravo podatkov za poročanje brez izgube časa.

Izziv

Izziv

Podjetje Aquasystem deluje v panogi, ki je zelo močno podvržena poročanju tako za lastne potrebe kot za lokalno skupnost in lastnike. Ker gre za ekološko »zgodbo«, je zelo pomembno, da meritve spremljajo v realnem času, saj le tako lahko ustrezno vodijo in upravljajo vse procese. Ključna analitična problema, ki so ju zaznali, sta bila izjemno veliko število poročil (na dnevni, tedenski, letni ravni...) in obremenjujoča obdelava podatkov zaradi postopkov in okolja, ki so ga imeli. Ker sistem beleži gibanje kazalnikov skozi čas, je bilo potrebno prilagoditi tudi prikaz podatkov na način, da omogoča takojšnjo prepoznavo odklonov, raziskavo vzrokov zanje ter beleži gibanje kazalnikov drseče skozi čas.

Pričakovanja

Pričakovanja

V podjetju Aquasystems so iskali tehnološko rešitev avtomatskega spremljanja meritev Centralne čistilne naprave Maribor na podlagi različnih virov baz podatkov ter pripravo vizualno privlačnih poročil, ki bodo izkazovala aktualno stanje meritev. Podatke iz različnih virov baz podatkov so želeli med seboj konsolidirati v en podatkovni vir, avtomatizirati njihov zajem in skrajšati čas priprave poročil.

quote
mag. Leon Lozar
mag. Leon Lozar
Direktor Aquasystems d. o. o.

"V okviru digitalne transformacije naše organizacije je bila ena od ključnih zadanih nalog tudi vpeljava poslovne analitike. Želeli smo vpeljati sistem bolj ažurnega spremljanja številnih meritev delovanja čistilne naprave in se predvsem znebiti ročnega pripravljanja poročil za različne deležnike.

Strokovnjaki B2 BI so podjetje Aquasystems najprej usposobili za kompetentno uporabo orodja Power BI, nato pa so skupaj z njimi avtomatizirali zajem podatkov."

Rešitev

Vzpostavitev strukturiranega vira podatkov je bila ključna faza projekta. Omogočila je pripravo podatkov na način, da analitik pri pripravi poročil ne izgublja časa, hkrati pa se na podatkih izvede primarna analitična obdelava. Sledila je faza aktivnega dela s podatki iz preteklosti ter priprava vizualiziranih poročil, ki so jim dodali podatke iz zunanjih virov (na primer količino padavin). Poročila so razdeljena na posamezne segmente, pri čemer je zelo pomembno, da se iz samih vizualizacij opazijo odstopanja in da sistem omogoči poglobljeno analizo vzrokov zanje. Power BI analitika podjetju Aquasystems omogoča, da na podlagi podatkov sprejema konkretne odločitve, ki so dolgoročno potrebne za optimalno upravljanje čistilne naprave.

Ključni izzivi transformacije

Tekom transformacije poslovne analitike se je izkazalo, da obstoječi sistem ni bil primeren za generiranje tolikšnega števila poročil na tako veliki količini podatkov.

Podatke je bilo potrebno zato najprej konsolidirati v en podatkovni vir – podatkovno skladišče, ter avtomatizirati zajem tistih podatkov, ki so jih vodili ročno. Konceptualno najbolj zahtevna je bila količina podatkov, ki je res enormna.

Podatkovno skladišče sedaj na enem mestu združuje tekstovne datoteke, ki zajemajo sveže meritve senzorjev, laboratorijske podatke, za katere je podjetje B2 BI izdelalo aplikacijo za zajemanje ter prečiščene in validirane podatke za nazaj.

quote
mag. Leon Lozar
mag. Leon Lozar
Direktor

"Poslovno analitiko (BI) smo razvijali s partnerjem B2 BI, ki nas je predvsem navdušil s svojim konceptom vpeljave. Najprej izobraževanje skupaj s svetovanjem, da smo razumeli ozadje vpeljave in razvoja BI ter nato postopen razvoj in sprotno preverjanje ustreznosti rešitve.

Po vpeljavi se je izboljšala urejenost podatkov in pregled nad ravnanjem z odpadnimi vodami – tako z možnostjo globalnega pogleda kot analizo podrobnosti. Prav tako se je vzpostavil pregleden vpogled v kvaliteto našega dela. Pozitivna izkušnja z vpeljavo kot z uporabo orodja Power BI je povezana predvsem z dobrim sodelovanje s podjetjem B2 BI, ki je poskrbelo za to, da je bil projekt speljan strokovno in da smo bili ustrezno podučeni v vsaki fazi projekta."

Pred vpeljavo Power BI

Pred vpeljavo Power BI

Čistilna naprava preko številnih senzorjev spremlja različne parametre, ki jih je obstoječi sistem beležil in jih v obliki tekstovnih datotek izvažal na strežnik.

S posebnim programom so izbrane podatke prebrali, jih izvozili v Excel in pripravili za nadaljnjo analitično obdelavo. Proces je bil dolgotrajen in zamuden, poleg tega pa so nekatere podatke vodili ročno.

Po vpeljavi Power BI

Po vpeljavi Power BI

Strokovnjaki B2 BI so podjetje Aquasystems najprej usposobili za kompetentno uporabo orodja Power BI, nato skupaj z njimi avtomatizirali zajem podatkov, združili različne vire in posodobili obdelavo ter pripravo poročil.

DANFOSS

DANFOSS

07.07.2020

Uživate v vsebinah?

Prijavite se na brezplačne novice in ostanite na tekočem s trendi.