WEBINAR | Power BI v proizvodnji

Izjemna vizualizacija podatkov v proizvodnji za hitrejše odločanje.

 

PRIJAVA

BI webinar | Obvladovanje proizvodnje Power BI

Brezplačen webinar | 19. marec 2020 ob 10.00 uri

Power BI v proizvodnji

V proizvodnji se danes zbira veliko podatkov. Kako uspešni smo pa merijo tipični kazalniki kot so % izmeta, menjalni časi, izkoriščenost strojnih kapacitet, produktivnost, itd. 

Dejstvo je, da imamo celo sliko o tem kako dobri smo zgolj v primeru, ko spremljamo vse faktorje hkrati. Ne pomaga, če imamo visoko izkoriščenost strojev in hkrati tudi visok izmet. 

Tipične proizvodnje imajo več izmen in faz, zato rezultati predhodnih faz vplivajo na naslednje.

Že iz uvoda je jasno, da je kakovostno spremljanje proizvodnje kompleksno. S kakovostno BI analitiko, ki omogoča visoko stopnjo vizualizacije in ažurne podatke postane vodenje proizvodnje popolnoma drugačno.

Pomembno je, da se management proizvodnje in tehnologi ukvarjajo z največjimi izzivi, izzivi ki bodo imeli tudi največji finančni učinek

Vsebina webinarja:
- Predstavitev BI modela za management proizvodnje;
- Zakaj je PBI nov Excel;
- Mobilno spremljanje proizvodnje;
- Kako pristopiti k razvoju;

Case study: Talum

PRIJAVA

Rok Pirnat, direktor B2 BI

Rok Pirnat, mag. posl. ved
Direktor B2 BI

Predavatelj

Rok Pirnat je dolgoletni sodelavec skupine B2 z več kot 5.000 predavateljskimi urami na tečajih za poslovne uporabnike, dolgoletni svetovalec za e-izobraževanje v velikih podjetjih in v zadnjih letih vodja več desetih BI projektov. Je mojster Power BI-ja, Power Query-ja in Excela s certifikatom MCSA BI reporting.
 
Danes vodi podjetje B2 BI z več kot 10 sodelavci in deluje kot svetovalec za razvoj pametnih organizacij.
 

Obvladovanje proizvodnje s Power BI

PRIJAVA NA WEBINAR