PREOBRAZBA PRODAJE V ELANU

 Brezplačni webinar za prodajne strokovnjake, ki želijo deliti izkušnje, kako učinkovito obvladovati prodajne izzive.

 PRIJAVA

Webinar | Kako je Elan dosegel najboljše prodajne rezultate v svoji zgodovini?

Webinar | torek, 26. maj 2020 ob 13.00

 

Kako je Elan dosegel najboljše prodajne rezultate v svoji zgodovini?

Pridružite se nam pri pogovoru v živo z dolgoletnim direktorjem prodaje in razvoja poslovanja Matjažem Megličem. Z vami bo delil, kako se je Elan soočil z izzivi v preteklosti, kaj počnejo danes in katere ključne elemente poslovanja bodo razvijali v prihodnosti.  

 

VSEBINA:

  • Izzivi, s katerimi se je Elan soočal v preteklosti
  • Organiziranost prodajnih aktivnosti danes
  • Usmeritve za prihodnost
  • Kako spremljajo uspešnost svoje prodaje?
  • Čas za vprašanja

 

        torek, 26. maj ob 13.00
 

PRIJAVA NA WEBINAR

 

 

GOVORCA

  

Matjaž Meglič, direktor prodaje in razvoja poslovanja v Elanu

Matjaž Meglič je od leta 2002 zaposlen v Elanu in že vrsto let vodi prodajno področje. Spremljal je burne in številne spremembe, tako lastniške kot tudi poslovne, skozi katere je šlo podjetje Elan, ki ima danes veliko diverzifikacijo proizvodov in tržišč.

 

Rok Pirnat, direktor B2 BI

Rok Pirnat je direktor podjetja B2 BI, ki je vodilno podjetje za vpeljavo poslovne analitike v Sloveniji. Deluje kot svetovalec za razvoj pametnih aplikacij in je mojster Power BI-ja, Power Query-ja ter Excela s certifikatom MCSA BI reporting.

 

 

 
torek, 26. maj ob 13.00
 

PRIJAVA NA WEBINAR

Kako so se lotili preobrazbe v Elanu na področju prodaje?

Skupina Elan je v zadnjih letih doživela veliko rast, ki jo je treba seveda obvladovati, za kar pa je potrebno učinkovito spremljanje in upravljanje kopico podatkov, ki v obliki kazalnikov lahko dajo neprecenljive informacije za hitro in pravilno odločanje. To so v Elanu dosegli z vpeljavo analitičnega orodja Power BI.

 

 

 

Kaj je Elan pridobil z vpeljavo Power BI platforme:

  • Velik prihranek časa uporabnikov, ki tako lahko posvetijo več časa svojim prioritetnim nalogam.
  • Usmeritev prodaje v izdelke z največjim potencialom za rast. 
  • Enotnost in usklajenost analiz različnih uporabnikov.
  • Enostavna dostopnost poročil omogoča seznanjenost s prodajnimi rezultati tudi pri delu na daljavo.
  • Preglednost prodajnih poročil in vizualizacija kazalnikov.

Kako je Elan dosegel najboljše prodajne rezultate v svoji zgodovini?

PRIJAVA NA WEBINAR